Мій кабінет:

  
  
Я – випускник КРОКу!
Хочу приєднатися!
Студентам КРОКу
Студентам КРОКу
Актуально!
Актуально!
Підтримайте нас!
Зробити добровільний внесок

Алімпієв Євгеній Володимирович

Алімпієв

Університет економіки та права «КРОК», професор кафедри економічної теорії                           

Випуск 2004 - Факультет економіки та підприємництва «Фінанси»

Доктор економічних наук (2015 р.), доцент (2009 р.)


«Вчитись!»

Алімпієв Євген

МОЯ ПРОФЕСІЙНА ІСТОРІЯ

Моя професійна діяльність більш ніж 14 років пов’язана з Університетом.

Основна робота – на кафедрі економічної теорії, де ми працюємо під керівництвом професора Радіонової Ірини Федорівни. Моїми завданнями є викладання семінарів і лекцій з макроекономіки, національної економіки, державного регулювання.

Наукова складова роботи полягає в аналізі сучасних тенденцій в економічній науці, ознайомленні з провідними роботами у сфері макроекономіки та державного управління. Ми опрацьовуємо цей матеріал і виділяємо ті концепції, ідеї та методи аналізу, що можуть бути корисними в дослідженні української економіки. Результати власних досліджень оприлюднюємо у фахових виданнях з економіки, монографіях. У адаптованому варіанті елементи сучасних досліджень включаємо в програми лекцій, навчальні матеріали та підручники, які випускає кафедра.

Іншим напрямом моєї діяльності в Університеті є робота з молодими науковцями – аспірантами PhD. У 2016 році Університет значно розширив програму підготовки аспірантів PhD.

Один з нових курсів аспірантської підготовки – «Практикум кількісних досліджень національної економіки» – є моїм. Цей курс спрямований на поглиблення практичних навичок дослідницької роботи аспірантів, розвиток критичного мислення, оволодіння прийомами пошуку, обробки та аналізу статистичної інформації, поглиблення навичок економетричного моделювання на основі часових рядів національної статистики, опанування технологій підготовки наукових робіт із представленням результатів емпіричних досліджень.

Також цього року в Університеті створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Як заступник голови ради – професора Грушка Віктора Івановича – я займаюся питаннями підготовки здобувачів до захисту дисертацій.

 Алімпієв Євгеній

ALMA MATER – «КРОК» В МОЄМУ ЖИТТІ

На момент мого вступу до Університету (тоді Інституту економіки та права «КРОК») у 2000 році, я вважаю, це був найкращий недержавний ВНЗ у Києві, а можливо – і в країні. Мені пощастило слухати курси проф. Радіонової І.Ф. (макроекономіка), проф. Кириленка В.І. (мікроекономіка), проф. Рокочої В.В. (міжнародна економіка), проф. Петрової І.Л. (менеджмент, маркетинг) та інших викладачів. Студентом мені довелося працювати лаборантом комп’ютерних класів під керівництвом Пшонківської І.М.

   Алімпієв Євген

ЧИМ Я ПИШАЮСЯ І ЩО МЕНЕ НАДИХАЄ  

Пишаюся тим, що працюю у сфері освіти, до якої люди звертаються, щоб розширити кругозір, підвищити інтелектуальний потенціал, професійний рівень, набути нових знань і в кінцевому підсумку стати кращими.

 
Алімпієв Є.
 
KROK LOGO
 
Шукайте мене в соц. мережах